ACA

Мы посетили  Армения Код Академию,нас очень хорошо встретили,рассказали нам немного чем занимаеться их академия.Они доя нас сделали слайд и объяснили, что и как у них устроена,чем они занимаються,что у них есть за курсы,нам еще сказали как можно к ним поступить,что надо здавать.К сожаления я не до конца осталась и не все узнала,но мне очень все понравилось,было интересно и познавательно

Քննություն

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
       <title>Գլխավոր</title>
       <meta charset=”utf-8″>
    <link rel=”stylesheet” href=”css/style.css”>
    </head>
    <body>
        <div class =”main1″>
        <script>
        var numberArray=[34.82, 12.90, 17.01, 78.51];
        function kloracum(testArray, roundMethod){
            if (roundMethod==”round”) {
                for(var i=0; i<testArray.length; i++){
                    testArray[i]=Math.round(testArray[i]);
                }
                document.write(testArray+”<br>”);
            }
            else if(roundMethod==”ceil”){
                for (var i = 0; i < testArray.length; i++) {
                    testArray[i]=Math.ceil(testArray[i]);
                }
                document.write(testArray+”<br>”);
            }
            else if(roundMethod==”floor”){
                for(var i=0; i<testArray.length; i++){
                    testArray[i]=Math.floor(testArray[i]);
                }
                document.write(testArray+”<br>”);
            }
            else{
                document.write(“Մուտքագրված է սխալ մեթոդ։ <br>”);
            }
        }
        var method1=prompt(“Մուտքագրեք կլորացման մեթոդը։”);
        kloracum(numberArray, method1);
             </script>
        </div>
        </body>
        </html>

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնները

Ներքին կարգապահական կանոններ

Առանձնացրել եմ ըստ ինձ՝ ամենակարևոր կետերից մի քանիսը․

7.5. Աշխատողը պարտավոր է իր աշխատատեղում և իր գործունեության ընթացքում պահպանել հիգիենիկ և անվտանգ միջավայր, ունակ լինել մասնակցելու և նպաստելու անվտանգ կենսագործունեություն ապահովող միջոցառումներին, ուսումնական պարապմունքի գնալիս ժամացույց, համակարգիչ (նոթբուք, նեթբուք, համարժեք այլ միջոց), դասընթացի ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական թվային այլ գործիք ունենալ:

7.7. Աշխատողը պարտավոր է մասնակցել մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, միջոցառումներին, մշտապես ինքնակրթվել և գործնականում կիրառել դրա արդյունքները, սահմանված կարգով ատեստավորվել:

9.4. Սովորողն ուսումնառության ընթացքում օգտվում է ինքնավարության իր ընտրած տարբերակից, ինքնասպասարկումից և ազատությունից` իր ստեղծագործական ներուժը, մասնագիտական հետաքրքրությունները դրսևորելու և զարգացնելու նպատակով: Մասնաճյուղի ղեկավարը, Տնօրենը աջակցում են, որ սովորողներն անարգել իրացնեն իրենց ինքնավարությունը մասնաճյուղում, կրթահամալիրում:

Մեծ Շարա

Երեկ մենք գնացինք Շեծ Շարա։Երկար ճանապարհ էր  այնտեղ,ճանապարհը շատ գեղեցիկ էր։Երբ հասանք այնտեղ,ես անմիջապես չհասկացա,որ մենք բարձրանալու ենք այդ սարը։Նախ բարձրացանք կիրճերը։Դա շատ գեղեցիկ վայր էր, և շատ հեքիաթային տեսք ուներ: Երբ ուզում էինք իջնել, սկսեց անձրև գալ: Այնքան հմայիչ և գեղեցիկ էր: Հետո մենք բարձրացանք լեռը մինչև ամենագագաթը: Այնտեղ կար եկեղեցի: Իհարկե, ես չգնացի այնտեղ, բայց երեխաները ասացին, որ շատ զատիկներ  այնտեղ կար։ Այս լեռան վրա շատ ցուրտ էր և շատ գեղեցիկ տեսարան։ Մենք քայլեցինք 15 կիլոմետր։ Ես շատ հոգնած էի, բայց արժեր նման գեղեցկություն տեսնել։ Մենք այնպիսի գեղեցիկ վայրեր ունենք, որ շատերը Չգիտեմ: Ես իսկապես վայելեցի և կհիշեմ այս ճանապարհորդությունը:

 

 

Отчет за полугодие

Это полугодие прошло менее интересное чем то.За это полугодие я немного еще научилась фотошопу и иллюстратору.Создала свой логотип и свой бизнес план

призениация

Мне понравилось что русский мы делали проекты так как я узнала много нового и интересного .

Граффити

NFT  

Создание первых красок

По армянсокому мы тоже делали проекты и тоже было интересно.В этом году я не ездила никуда.И поэтому в прошлом году было намного интереснее,чем в этом.Но зато я познакомилась с моей дальнейшей работой,и мы прошли черчение это очень интересно,но и очень трудно.

Если честно то тот год был намного интереснее.😊